Gelukkig is het gelukt

Waarom geluk zo ongrijpbaar kan zijn?

Gelukkig zijn of gelukkig worden is een veel gehoorde wens en blijkbaar ook iets wat schaalbaar is. Zo kun je ongelukkig zijn of je steeds gelukkiger voelen. Wat is eigenlijk geluk en waarom is dat zo belangrijk voor ons? Wikipedia omschrijft dat geluk ’tevreden zijn is’ met de levensomstandigheden en dat er positieve emoties bij gemoeid zijn zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Ook wordt het tegenovergestelde benoemd, ‘ongelukkig zijn’. Dan heb je een ontevreden gevoel wat gepaard gaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet.

Geluk is een mentale aangelegenheid en ook een gevoelskwestie. Zo kan ik bedenken wat mij gelukkig maakt en daarbij kan ik mij ook gelukkig voelen. Hoe ik geluk ervaar zegt nauwelijks iets over hoe anderen dit ervaren. Er zijn mensen die worden gelukkig van verre reizen en andere juist van vakanties dicht bij huis, er zijn ook mensen die worden heel gelukkig van veel mensen om zich heen en weer anderen van de stilte en het alleen kunnen zijn. Sommige mensen worden gelukkig van iets doen, anderen weer van ‘niets doen’ en ga zo maar door. Geluk wordt ook vaak vergeleken met anderen en dan kunnen er gevoelens als afgunst of jaloezie ontstaan . Kunnen we gelukkig zijn zonder ons te vergelijken met anderen en kunnen we gelukkig zijn als onze wensen onvervuld blijven? Laat we verder lezen wat mogelijk is.  

De betekenis van geluk

Als we de mate van geluk allemaal anders kunnen ervaren is dit dan ook het bewijs dat geluk voor iedereen maakbaar is? Kun je ‘gelukkig’ zijn regisseren en op afroep bestellen? Vraag het eens aan psycholoog “Dan Gilbert” van Stanford University die ooit een inspirerend boek schreef over geluk: “Stumbling on Happiness” en daarin levendig beargumenteert dat levensgeluk iets is wat we zelf maken. Of lees het boek “GELUK” van “Leo Bormans” die maar liefst 100 experts heeft gevraagd hun visie en werk op het gebied van geluk samen te vatten in één boek. Zijn boek beschrijft de vijf basisprincipes van geluk en veertien essentiële richtlijnen om te volgen. Ook is het boekje van geluks-professor ‘Patrick van Hees’ met de intrigerende naam D.O.M. (Letters staan voor drie richtlijnen; (Doelen, Oplaadpunten en Mensen) een behoorlijke kans op een heel gelukkig leven. Als uitsmijter kun je het vragen aan geluks-psycholoog “Sonja Lyubomirsky”, zij schreef het boek ‘De maakbaarheid van het geluk’. Volgens haar wordt bijna de helft van je geluk bepaald door het systeem (gezin en familie) waaruit je voortkomt. Vijf procent van je levensgeluk wordt bepaald door het hebben van voldoende geld en middelen en het restant (45%) is het maakbare deel van geluk.

De principes van geluk

Mogelijk interessant en wat het vooral boeiend maakt, is dat bovenstaande geluks-professoren, psychologen en gedragswetenschappelijke schrijvers een aantal gemeenschappelijke principes en factoren delen over het realiseren van een gelukkig leven. Lees verder om de belangrijkste gemeenschappelijke factoren uit hun wijsheden om gelukkig te worden of om gelukkig te blijven te ontdekken.

Factor 1: 

DOELEN HEBBEN! Mensen die doelen hebben zijn aanmerkelijk gelukkiger dan mensen die geen idee hebben waar ze naar toe willen. Het idee dat er ergens iets in de agenda staat wat nog heeft te gebeuren en belangrijk is geeft mensen richting. Ze hebben het gevoel ergens naar toe te werken, ergens aan te bouwen. Wat daarbij helpt is het hebben van positieve gedachten over wat je wilt bereiken in plaats van wat je niet wilt bereiken. Het idee hebben dat het gaat lukken om je te doel te bereiken zorgt er voor dat mensen gemotiveerd zijn om er energie in te steken.

Factor 2:

DANKBAAR ZIJN: voor wat je hebt, dit leidt tot een dagelijks geluksgevoel. Afgunst en jaloezie wordt wel gezien als vijand nummer één van geluk. Mensen die zich voortdurend vergelijken met anderen (de ander is….. succesvoller, rijker, mooier, sneller, beter, enzovoort) hebben gevoelens die weinig met geluk te maken hebben. Concentreer je op wat je hebt in plaats op wat anderen hebben en wees dankbaar.

Factor 3:

SOCIALE CONTACTEN:. Mensen zijn sociale wezens. We zijn gelukkiger als we verbonden zijn met anderen en ons betrokken voelen. Samen lachen, samen huilen. Meer verbinding maken van mens tot mens is het beste voornemen dat we kunnen maken. Zo blijken neerslachtige of depressieve mensen de neiging te hebben om zich af te keren van anderen, sociaal afstandelijk te worden en daardoor soms zelfs geïsoleerd te raken. Een mechanisme die mensen heel ongelukkig laat voelen. Het is dus van belang om duurzame stabiele sociale relaties op te bouwen, te onderhouden en te ontwikkelen. Een ander helpen of jezelf toestaan dat je geholpen wordt, geeft een goed gevoel en maakt mensen gelukkiger.

Verder worden er thema’s benoemd die betrekking hebben op je brein en hoe je taal kunt gebruiken in het realiseren van gevoelens als geluk. Zo kun je je brein leren om meer positieve gedachten te construeren en je kan ook specifieke taalpatronen gebruiken die je stimuleren om het glas half vol te zien. Een ander steeds belangrijker fenomeen is bewegen. Hoe vaker een mens zich beweegt, hoe gelukkiger hij of zij zich voelt.

Manieren van geluk

Ondanks dat gelukkig voelen voor een groot gedeelte maakbaar is heb je er wel iets voor te doen. Zo kun je beginnen om één realistisch doel te stellen voor elke dag, één doel voor een week, één doel voor een maand en jaarlijks doel wat je wilt bereiken en wat belangrijk voor je is. Wil je gebruik maken van het sociale component dan heb je wel te investeren in relaties, collega’s, familie en vrienden. Met andere woorden geef tijd en aandacht aan mensen die je energie geven en waar je blij van wordt. Als laatste dankbaar zijn? Dat is kan beste uitdagend zijn, want kunnen we dat eigenlijk wel met onze continue drang naar meer, vaker, flinker, beter en groter. Misschien is dankbaar zijn wel een stap terug kunnen zetten, tevreden zijn met wat je hebt en zien wat er wel is in plaats van wat er niet is. De beroemde schrijver William Patrick Kinsella beschrijft het als volgt:

Succes is krijgen wat je wil, geluk is willen wat je hebt.
– W.P. Kinsella