Integratieve coaching

Wat is integratieve coaching ?
Coaching is een effectief, doelgericht en creatief proces waarbij de coach de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke en professionele doelen. Professionele coaches helpen mensen bij het verbeteren van hun prestaties en de kwaliteit van hun leven. Integratief coaching wil zeggen dat het verschillende inzichten en methodieken uit diverse disciplines bijeen brengt, om zo voor elke cliënt een persoonlijk coachingsplan te kunnen maken. De klacht, wens, behoefte of het doel staat centraal. Zowel persoonlijk, binnen een relatie of in de werkcontext.

Verder is het uitgangspunt van de integratieve benadering dat mensen zelf alle hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om hun doel te bereiken. Soms lukt het hen echter niet toegang te krijgen tot deze hulpbronnen. De integratieve Coach helpt je om contact te maken met je eigen kwaliteiten, talenten en vermogens of deze te herstellen. Hierdoor kunnen klachten van fysieke, cognitieve of sociaal-emotionele aard worden aangepakt en opgelost. Binnen de Integratieve benadering wordt de mens gezien als één geheel: gedrag, emoties, denken, lichaam, zingeving en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Uiteindelijk gaat het erom dat jij weer grip hebt op jouw probleem en je eigen unieke vorm vindt om ermee om te gaan.

Wat is de aanpak bij integratieve coaching:

  1. Jij staat centraal met wat er is en waar je last van hebt
  2. Er wordt afgestemd op je specifieke situatie en behoeften
  3. Je herontdekt je potentieel, vermogens en hulpbronnen
  4. Alle facetten worden benut: je gedrag, je emoties en je denken
  5. Er ontstaat grip op je probleem en je krijgt weer regie over je leven
  6. Jij kan verder jezelf ontwikkelen naar wat belangrijk voor je is
  7. Jij doet het! En de gewenste verbetering is blijvend.

De technieken en methodieken die kunnen worden ingezet bij integratieve coaching en counseling zijn ACT, Mindfulness, Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), Rationeel Emotieve Therapie (RET) en Oplossendgericht coachen