Integratieve hypnotherapie

Wat is hypnotherapie
Hypnotherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Het wordt gebruikt als therapeutische behandelingsmethode voor psychische en lichamelijke klachten en het wordt toegepast om leer, concentratie en prestaties te bevorderen. Met behulp van verbale en non-verbale communicatie wordt je in een zogenaamde lichte trance (dit is een vorm van hypnose) gebracht terwijl je de volledige controle over jezelf behoudt. Binnen de Hypnotherapie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van evidence based therapievormen, waarvan de positieve werking wetenschappelijk is aangetoond.

Wat is het doel van hypnotherapie
Wat is nu eigenlijk hypnose en/of trance? Laten we beginnen door te vertellen dat je vaker ‘onder hypnose’ bent dan je denkt! Je kent het misschien wel, je bent aan het dagdromen, je schrikt achter het stuur van de auto omdat je er met je gedachten even niet bij bent geweest of je bent helemaal opgegaan in die ene speciale film of dat prachtige boek.
Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Je staat minder open voor prikkels van buitenaf en het lijkt wel of je ergens anders bent. Alle afleiding vanuit de buitenwereld is als het ware op een zijspoor gezet. Deze ervaring noemen we trance (een vorm van hypnose) en deze wordt gebruikt bij hypnotherapie. Je bent dan met je aandacht bij jezelf en krijgt daarmee de kans om onbewuste belemmeringen, emoties, gevoelens, overtuigingen en oplossingen te benaderen. Trance is een ontspannende en toegankelijke manier om het proces van herstel, progressie en genezing te bevorderen.

Wanneer hypnotherapie
Met het toepassen van trance onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste patronen, gewoontes en reacties. Ongekende vermogens en vaardigheden worden aangesproken en geactiveerd. Denk bijvoorbeeld aan het goed omgaan met emoties, en het benutten van lichamelijke en geestelijke capaciteiten.Wanneer de cliënt goed gemotiveerd is en zich inzet voor verandering, worden vaak al op korte termijn positieve resultaten bereikt. Dit is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan.

Vormen van hypnotherapie
Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, imaginatie, autogene training, ontspanningstechnieken, eriksoniaanse hypnose, sociaal panorama etc. Het effect van andere vormen van therapie, zoals Cognitieve gedragstherapie, EMDR, EFT, ACT, NLP en RET kan vaak worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle complementaire ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Toepasbaarheid van hypnotherapie
Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Ook medisch specia­listen zoals chirurgen, anesthe­sisten, radiologen, artsen en tandartsen maken er gebruik van. In de geestelijke gezondheidszorg maken psychiaters, psy­chologen en psychotherapeuten met grote regelmaat gebruik van hypnose en trance. Hypno­therapeuten werken indien nodig of gewenst samen met artsen of andere professionele hulpverleners. Trance biedt namelijk in veel (uitzichtloze) situaties een ander perspectief om bij de werkelijke oorzaak van klachten of problemen te komen en van daaruit te werken aan een oplossing.

De kwaliteit van erkende hypnotherapie
Je wilt de beste zorg, begeleiding en resultaten. Dan kan het belangrijk zijn om te onderzoeken of de psycholoog, therapeut en coach over de juiste kennis, kwalificaties en diploma’s beschikt. On-NLP is aangesloten bij de onderstaande beroepsverenigingen. Deze verenigingen staan garant dat de aangesloten therapeut beschikt over de juiste diploma’s, zich houdt aan de ethische richtlijnen en gedragscodes en zorg draagt voor voldoende bij- en nascholing zodat zijn of haar deskundigheid op peil blijft