Geluk in een nieuw jasje!

Het geluk

Gelukkig zijn of gelukkig worden is een veel gehoorde wens en blijkbaar ook iets wat schaalbaar is. Zo kun je ongelukkig zijn, geluk hebben en ook gelukkiger worden. Wat is eigenlijk geluk en waarom is dat zo belangrijk voor ons? Wikipedia omschrijft dat geluk ’tevreden’ zijn is met de levensomstandigheden en dat er positieve emoties bij gemoeid zijn zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Ook wordt het tegenovergestelde benoemd, ongelukkig zijn. Dan heb je een ontevreden gevoel wat gepaard gaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet.

Stel je iemand de vraag, wat is geluk: dat krijg je veel verschillende antwoorden en ook een gebeurtenis als het winnen van de loterij maakt niet iedereen even gelukkig of gelukkiger voor de rest van zijn of haar leven. Is geluk eigenlijk wel maakbaar, is het genetisch bepaald of ben je afhankelijk van de ander om je gelukkig te voelen? Tijd om geluk eens wat nader te bekijken.

Allereerst is geluk nogal persoonlijk en misschien wel wat gekleurd, want hoe ik geluk ervaar, zegt nauwelijks iets over hoe iemand anders dat ervaart. Er zijn mensen die worden gelukkig van verre reizen en andere juist van vakanties dicht bij huis, er zijn ook mensen die worden heel gelukkig van feestjes en veel mensen om zich heen en weer anderen van de stilte en een enkele goede vriend of vriendin om mee te praten. Sommige mensen worden gelukkig van iets doen, anderen weer van ‘niets doen’ en ga zo maar door. Geluk is heel persoonlijk en kun je geluk ook beïnvloeden?  Met andere woorden kun je er zelf voor zorgen dat je gelukkiger wordt of meer gelukkige momenten in je leven gaat ervaren. Laat we eens verder lezen wat er allemaal mogelijk is.  

De betekenis van geluk

Als we de mate van geluk persoonlijk kunnen ervaren is dit dan ook het bewijs dat geluk voor iedereen maakbaar is? Kun je ‘gelukkig’ zijn regisseren en op afroep bestellen? Vraag het eens aan psycholoog “Dan Gilbert” van Stanford University die ooit een inspirerend boek schreef over geluk: “Stumbling on Happiness” en daarin levendig beargumenteert dat levensgeluk iets is wat we zelf maken. Of lees het boek “GELUK” van “Leo Bormans” die maar liefst 100 experts heeft gevraagd hun visie en werk op het gebied van geluk samen te vatten in één boek. Zijn boek beschrijft de vijf basisprincipes van geluk en veertien essentiële richtlijnen om te volgen. Ook is het boekje van geluksprofessor Patrick van Hees met de intrigerende naam D.O.M. (Letters staan voor drie richtlijnen; (Doelen, Oplaadpunten en Mensen) een behoorlijke kans op een heel gelukkig leven. Als uitsmijter kun je het vragen aan gelukspsycholoog “Sonja Lyubomirsky”, zij schreef het boek ‘De maakbaarheid van het geluk’. Volgens haar wordt bijna de helft van je geluk bepaald door het systeem (gezin en familie) waaruit je voortkomt. Vijf procent van je levensgeluk wordt bepaald door het hebben van voldoende geld en middelen en het restant (45%) is het maakbare deel van geluk.

De principes van geluk

Mogelijk interessant en wat het vooral boeiend maakt, is dat bovenstaande geluksprofessoren, psychologen en gedragswetenschappelijke schrijvers een aantal gemeenschappelijke principes en factoren delen over het realiseren van het zo belangrijke geluksgevoel. Lees verder om de belangrijkste gemeenschappelijke factoren uit hun wijsheden om gelukkig te worden of om gelukkig te blijven te ontdekken.

Factor 1:

DOELEN HEBBEN! Mensen die doelen hebben zijn aanmerkelijk gelukkiger dan mensen die geen idee hebben waar ze naar toe willen. Het idee dat er ergens iets in de agenda staat en belangrijk is geeft mensen richting. Ze hebben het gevoel ergens naar toe te werken, ergens aan te bouwen. Wat daarbij helpt is het hebben van positieve gedachten over het bereiken van doelen en richting geven aan wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt bereiken. Het idee hebben dat het gaat lukken zorgt er voor dat mensen gemotiveerd zijn om er energie in te steken.

Factor 2:

DANKBAAR ZIJN voor wat je hebt, dit leidt tot een dagelijks geluksgevoel. Afgunst en jaloezie wordt wel gezien als vijand nummer één van geluk. Mensen die zich voortdurend vergelijken met anderen (succesvoller, rijker zijn, nog mooier, meer hebben van, talentvoller zijn, enzovoort) hebben gevoelens die weinig met geluk te maken hebben. Concentreer je op wat je hebt in plaats op wat anderen hebben.

Factor 3:

SOCIALE CONTACTEN. Mensen zijn sociale wezens. We zijn gelukkiger als we verbonden zijn met anderen en ons betrokken voelen. Samen lachen, samen huilen. Meer verbinding maken van mens tot mens is het beste voornemen dat we kunnen maken. Zo blijken neerslachtige of depressieve mensen de neiging te hebben om zich af te keren van anderen, sociaal afstandelijk te worden en daardoor soms zelfs geïsoleerd te raken. Een cirkel die mensen heel ongelukkig laat voelen. Het is dus van belang om duurzame stabiele sociale relaties op te bouwen, te onderhouden en te ontwikkelen. Een ander helpen of geholpen worden geeft een goed gevoel en maakt mensen gelukkiger.

Verder worden er thema’s benoemd die betrekking hebben op je brein en hoe je taal kunt gebruiken in het realiseren van gevoelens als geluk. Zo kun je je brein leren om meer positieve gedachten te construeren en je kan ook specifieke taalpatronen gebruiken die je stimuleren om het glas half vol te zien. Een ander steeds belangrijker fenomeen is bewegen. Hoe vaker een mens zich beweegt, hoe gelukkiger hij of zij zich voelt.

Manieren van geluk

Je vandaag of morgen fit, gezond en gelukkig voelen is dan wel voor een groot gedeelte maakbaar en je hebt daar wel iets voor te doen. Zo kan je beginnen om één realistisch doel te stellen voor elke dag, één doel voor een week, één doel voor een maand en één jaarlijks doel wat je wil bereiken. Wil je gebruik maken van het sociale component binnen geluk dan heb je wel te investeren in relaties, collega’s, familie en vrienden. Met andere woorden, tijd, aandacht en herhaling geven. Als laatste dankbaar zijn? Dat is interessant, want kunnen we dat eigenlijk wel met onze continue drang naar meer, vaker, flinker en groter. Misschien is dankbaar zijn wel een stap terug kunnen zetten en tevreden zijn met wat je hebt en zien wat er wel is in plaats van wat er niet is. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd of meer passend in deze tijdgeest, geluk zit in kleine dingen.

Genoeg te doen dus!

Morgen beginnen? Dat kan door bewust te worden en stil te staan wat je allemaal al hebt. Daarna eens informeren hoe het met je partner, buurman en collega’s gaat, wat hun bezig houdt, waar ze tegenaan lopen en wat hun gelukkig maakt. Eenmaal thuisgekomen bij het avondeten samen een dankwoord spreken of een bedankboekje bijhouden door voor het slapen er een dankwoord of zin in te schrijven, misschien wel samen een spelletje doen, lekker wandelen of jezelf voor te nemen vijf belangrijke doelen te benomen die je in dit leven nog wilt bereiken. Neem elke dag een vast moment om stil te staan bij al het moois wat je is overkomen, wat goed is gegaan, wat je is gelukt en welke voornemens en doelen je hebt gerealiseerd. Stel je eens voor dat je dat doet, elke dag, elke week en elke maand, misschien dat je dan kunt zeggen…. ik heb niets aan het toeval overgelaten om mijzelf gelukkiger te maken.