Geluk in een nieuw jasje!

Het geluk

Gelukkig zijn of gelukkig worden is een veel gehoorde wens en blijkbaar ook iets wat schaalbaar is. Zo kun je ongelukkig zijn, geluk hebben en ook gelukkiger worden. Wat is eigenlijk geluk en waarom is dat zo belangrijk voor ons?. Wikipedia omschrijft dat geluk ‘tevreden’ zijn is met de levensomstandigheden en dat er positieve emoties bij gemoeid zijn zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Ook wordt het tegenovergestelde benoemd, ongelukkig zijn. Dan heb je een ontevreden gevoel wat gepaard gaat met depressie, overspannenheid, woede of verdriet.

Dus niet alles wat in je leven gebeurt maakt je gelukkig of gelukkiger en hoe meet je geluk eigenlijk.  Is geluk maakbaar of meer iets wat je overkomt, is het genetisch bepaald of ben je afhankelijk van de ander om je gelukkig te voelen? Tijd om geluk eens wat nader te bekijken.

Allereerst is geluk nogal persoonlijk en misschien wel wat gekleurd, want hoe ik geluk ervaar, zegt nauwelijks iets over hoe iemand anders dat ervaart. Er zijn mensen die worden gelukkig van verre reizen en andere juist van vakanties dicht bij huis, er zijn ook mensen die worden gelukkig van eten en andere weer van sporten. Sommige mensen worden gelukkig van lezen, anderen weer van maken en weer anderen door iets voor anderen te doen.

De betekenis van geluk

Dus als we de mate van geluk persoonlijk kunnen ervaren is dit dan ook het bewijs dat geluk voor iedereen maakbaar is. Kun je gelukkig zijn regisseren en op afroep een portie van bestellen? Vraag het eens aan psycholoog “Dan Gilbert” van Stanford University die ooit een inspirerend boek schreef over geluk: “Stumbling on Happiness” en daarin levendig beargumenteert dat levensgeluk iets is wat we zelf maken. Of lees het boek “GELUK” van “Leo Bormans” die maar liefst 100 experts heeft gevraagd hun visie en werk op het gebied van geluk samen te vatten in één boek. Zijn boek beschrijft de vijf basisprincipes van geluk en veertien essentiële richtlijnen om te volgen. Ook is het boekje van geluksprofessor Patrick van Hees met de intrigerende naam D.O.M. (Letters staan voor drie richtlijnen; (Doelen, Oplaadpunten en Mensen) een behoorlijke kans op een heel gelukkig leven. Als uitsmijter kun je het vragen aan gelukspsycholoog “Sonja Lyubomirsky”, zij schreef het boek ‘De maakbaarheid van het geluk’. Volgens haar wordt bijna de helft van je geluk bepaald door het systeem waaruit je voortkomt. Vijf procent van je levensgeluk wordt bepaald door het hebben van voldoende geld en middelen en het restant (45%) is het maakbare deel van geluk, zo ontdekte de psychologe door haar onderzoek.

De principes van geluk

Het zal je mogelijk niet verbazen dat de bovenstaande greep uit geluksprofessoren, psychologen en wetenschappelijke schrijvers een aantal gemeenschappelijke principes en factoren delen over het realiseren van het zo belangrijke geluksgevoel. Wat zijn de belangrijkste gemeenschappelijke factoren uit hun wijsheden om gelukkig te worden of om gelukkig te blijven.

Factor 1:

DOELEN HEBBEN! Mensen die doelen hebben zijn aanmerkelijk gelukkiger dan mensen die geen idee hebben waar ze naar toe willen. Het idee dat er ergens iets in de agenda staat en belangrijk is geeft mensen richting. Ze hebben het gevoel ergens naar toe te werken, ergens aan te bouwen. Wat daarbij helpt is het hebben van positieve gedachten over het bereiken van doelen en richting geven aan wat je wel wilt in plaats van wat je niet wilt bereiken. Het idee hebben dat het wel gaat lukken zorgt er voor dat mensen gemotiveerd zijn om er energie in te steken.

Factor 2:

DANKBAAR ZIJN voor wat je hebt, dit leidt tot een dagelijks geluksgevoel. Afgunst en jaloezie wordt wel gezien als vijand nummer één van geluk. Mensen die zich voortdurend vergelijken met anderen (succesvoller, rijker zijn, nog mooier, meer hebben van, talentvoller zijn, enzovoort) hebben gevoelens die weinig met geluk te maken hebben. Concentreer je op wat je hebt in plaats op wat anderen hebben.

Factor 3:

SOCIALE CONTACTEN. Mensen zijn sociale wezens. We zijn gelukkiger als we verbonden zijn met anderen en ons betrokken voelen. Samen lachen, samen huilen. Meer verbinding maken van mens tot mens is het beste voornemen dat we kunnen maken. Zo blijken neerslachtige of depressieve mensen de neiging te hebben om zich af te keren van anderen, sociaal afstandelijk te worden en daardoor soms zelfs geïsoleerd te raken. Een cirkel die mensen heel ongelukkig laat voelen. Het is dus van belang om duurzame stabiele sociale relaties op te bouwen, te onderhouden en te ontwikkelen. Een ander helpen of geholpen worden geeft een goed gevoel en maakt mensen gelukkiger.

Verder worden er nog wat thema’s benoemd die betrekking hebben op je brein en je taalgebruik en welke rol die spelen in het realiseren van gevoelens als geluk. Zo kun je je brein leren om meer gelukkige gedachten te construeren, noem het mental fitness en dat wordt weer gestimuleerd door te bewegen. Hoe meer een mens beweegt, hoe gelukkiger hij of zij zich voelt.

Manieren van geluk

Stel je eens voor dat je vandaag of morgen jezelf fit, gezond en gelukkig wilt voelen, dan heb je daar wel iets voor te doen. Zo kan je beginnen om één realistisch doel te stellen voor elke dag, één doel voor een week, één doel voor een maand en één jaarlijks doel wat je wil bereiken. Wil je gebruik maken van het sociale component binnen geluk dan heb je wel te investeren in je relatie, collega’s, familie en vrienden. Met andere woorden, tijd en aandacht geven. Als laatste dankbaar zijn? Dat is interessant, want kunnen we dat eigenlijk wel met onze continue drang naar meer, vaker, flinker en groter. Misschien is dankbaar zijn wel een stap terug kunnen zetten en tevreden zijn met wat je hebt en zien wat er wel is in plaats van wat er niet is. Wie het kleine niet eerst is het grote niet weerd of meer in deze tijdgeest, geluk zit in kleine dingen.

Genoeg te doen dus!

Morgen beginnen? Dat kan door stil te staan of nog bewuster te worden wat je allemaal al hebt. Daarna eens informeren hoe het met je collega’s gaat, wat hun bezig houdt, waar ze tegenaan lopen en wat hun gelukkig maakt. Eenmaal thuisgekomen bij het avondeten samen een dankwoordje te spreken en misschien wel samen lekker te spelen, te wandelen of te sporten. Neem elke dag de tijd om te benoemen wat voor mooie dingen je zijn overkomen, wat goed is gegaan, wat je is gelukt en welke voornemens en doelen je hebt gerealiseerd. Stel je eens voor dat je dat doet, elke dag, elke week en elke maand, misschien dat je dan kunt zeggen…. ik heb mijzelf gelukkiger gemaakt.