Integratieve coaching

Wat is integratieve coaching ?
Coaching is een effectief, doelgericht en creatief proces waarbij de coach de coachee ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen persoonlijke en professionele doelen. Professionele coaches helpen mensen bij het verbeteren van hun prestaties en de kwaliteit van hun leven.Integratief coaching wil zeggen dat het verschillende inzichten en methodieken uit diverse disciplines (cognetief, systemisch, lichaam en gedrag) bijeen brengt, om zo voor elke cliënt een persoonlijk coachingsplan te kunnen maken. De klacht, wens, behoefte of het doel staat centraal. Zowel persoonlijk, binnen een relatie of in de werkcontext.

Verder is het uitgangspunt van de integratieve benadering dat mensen zelf alle hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om hun doel te bereiken. Soms lukt het hen echter niet toegang te krijgen tot deze hulpbronnen. De integratieve Coach helpt de cliënt/coachee contact te maken met de innerlijke belevingswereld (onderbewuste) waarin deze vermogens liggen opgeslagen. Hierdoor kunnen klachten van fysieke, cognitieve of sociaal-emotionele of aard worden aangepakt en opgelost. Binnen de Integratieve benadering wordt de mens gezien als één geheel: gedrag, emoties, denken, lichaam, zingeving en sociale omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.
Uiteindelijk gaat het erom dat jij weer grip hebt op jouw probleem en/of klacht en grip krijgt om ermee om te gaan.

Wat is de aanpak bij integratieve coaching en counseling?
Jij bent uniek en staat centraal;
Ik stem af en sluit aan op de situatie en behoeften van jou;
Via bewustwording ga je naar je onbewuste om daar de hulpbronnen aan te spreken;
Alle dimensies worden benut: gedrag, emoties, denken, lichaam, sociaal, spiritueel;
Er ontstaat grip op je probleem;
Jij kan verder groeien naar de volgende doelen in je leven;
Jij doet het! De verandering is blijvend.

Technieken en methodieken die kunnen worden ingezet bij integratieve coaching en counseling:
ACT en Mindfulness
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)
Rationeel Emotieve Therapie (RET)
Oplossend gericht coachen