Klachten en behandeling

Integratieve therapie en coaching biedt een groot aantal behandelingsmogelijkheden. Elk met een eigen visie en benadering. Bij sommigen wordt de nadruk gelegd op bewustwording, bij weer anderen staat het cognitieve aspect (denken) centraal en ook zijn er behandelmethodieken die zich meer richten op het veranderen van het denken, handelen en het gedrag.

On-NLP is integratief georiënteerd. Dat houdt in dat we meerdere methoden gebruiken uit verschillende psychologische en therapeutische stromingen. Het merendeel is evidence based ofwel het succes is wetenschappelijk aangetoond. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van behandelmethodieken die gebaseerd zijn op meer empirische gronden (praktijk en ervaring). On-NLP hecht grote waarde aan elke behandelingsmethode op zich en een nog grotere waarde aan die methode of een combinatie die aansluit op jouw specifieke behoeftes en voor jou werkt.

Hieronder vindt je een overzicht van mentale, relationele, emotionele en fysieke klachten, die we behandelen, begeleiden ondersteunen en coachen. Als je klikt op het onderwerp waar je aandacht naar uitgaat, dan krijg je meer uitleg en aanvullende informatie.

  1.  Psychische en psychosomatische klachten
  2.  Angsten, fobieën en paniekaanvallen
  3.  Burn-out, stress, depressie en stemmingsklachten
  4.  AD(H)D en gedragsproblemen
  5.  Communicatie-, relatie- en gezinsproblemen 
  6. Persoonlijke ontwikkeling en werkgerelateerde vraagstukken

Hieronder de verschillende intergratieve psychologische, therapeutische en coachingsmethodieken  die toepasbaar zijn op de bovenstaande problematieken en klachten. Klik ook hier op het onderwerp waar je geintresseerd in bent of waar je aandacht naar uit gaat.

  1. Integratieve psychotherapie
  2. Integratieve hypnotherapie
  3. Integratieve coaching

We helpen je aan de hand van bovenstaande behandelingsmethodieken. Andere vormen van therapie en persoonlijke begeleiding die wij aanbieden en gebruiken zijn systemische therapie, EMDR, EFT, RET, NLP, ACT en mindfulness. De keuze voor een specifieke therapeutische behandeling is afhankelijk van de problematiek en je eigen voorkeur.

Ben je geïnteresseerd in een specifieke therapievorm? Neem dan gerust contact met ons op. Graag nemen we de tijd om alle vragen te beantwoorden.